POMIARY

Zlecenia i zapytania ofertowe prosimy przesyłać :

1. pocztą na adres laboratorium:
Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska EKOLAB s.c.

J. Michalak, G. Felisiak, A. Wysocka

91-459 Łódź, ul. Dzika 27A

2. e-mailem na adres:
laboratorium@ekolab.lodz.pl

3. telefonicznie pod numerem:
42 656-87-87 lub 508 957 849

W zleceniach wysyłanych pocztą lub e-mailem prosimy podać:

1. nazwę i adres zakładu pracy lub firmy, w której będą wykonywane pomiary.
2. zakres pomiarów.
3. nazwisko i telefon kontaktowy przedstawiciela Klienta.

Niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia skontaktujemy się telefonicznie z przedstawicielem Klienta w celu uzgodnienia terminu i szczegółowych warunków przeprowadzenia badań.

Wyniki badań przedstawiamy Klientowi w formie pisemnego raportu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ukończenia pomiarów. Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z treściami raportu, budzącymi jego zastrzeżenia.

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z laboratorium EKOLAB.
Do potrzeb każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, w sposób maksymalny dostosowując do nich nasz potencjał merytoryczny, badawczy oraz posiadane zasoby sprzętowe
.