EKOLAB

Laboratorium EKOLAB s.c. wykonuje pomiary czynników środowiska pracy, pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także pobieranie próbek i analizę fizyko-chemiczną wody, ścieków, osadów ściekowych i gruntów.

Kontakt z nami

Firma, której możesz zaufać

Dynamiczny, coraz szybszy rozwój cywilizacji, w szczególności zaś rozwój gospodarczy powoduje zmiany w środowisku naturalnym człowieka w skali niespotykanej w ubiegłych epokach. Negatywny wpływ spowodowanego tym rozwojem zanieczyszczenia środowiska na zdrowie człowieka oraz inne aspekty jego życia (w tym np. globalne zmiany klimatu) są dziś faktem niekwestionowanym. Negatywne skutki na zdrowie i życie zatrudnionych mają również czynniki szkodliwe, występujące w środowisku pracy, takie jak: substancje toksyczne, pyły, hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne itd.

Dlatego też bieżące monitorowanie warunków środowiskowych, właściwe i odpowiedzialne prowadzenie pomiarów czynników środowiska (ogólnego oraz w miejscu pracy), a także profesjonalna ocena skutków narażenia na te czynniki, czyli dziedzina będąca przedmiotem działalności Laboratorium EKOLAB mają dziś tak zasadnicze, podstawowe wręcz, znaczenie.

Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić Państwu nasze usługi w wymienionych wyżej dziedzinach, ponieważ, poza profesjonalizmem działania, potwierdzonym uzyskaniem certyfikatu AB 875 Polskiego Centrum Akredytacji

Co nas wyróżnia?

DOŚWIADCZENIE

Dzięki trzydziestoletniemu okresowi działalności w dziedzinie badań i pomiarów warunków środowiska oraz dzięki świadczeniu usług dla najbardziej wymagających klientów uzyskaliśmy bogate i różnorodne doświadczenie, będące dla nas wartością

JAKOŚĆ

Zasoby w postaci wysokokwalifikowanego i doświadczonego personelu oraz nowoczesnego wyposażenia badawczo-pomiarowego Laboratorium EKOLAB, w połączeniu ze zindywidualizowanym podejściem do potrzeb i wymagań odbiorców naszych usług, wraz z ww. z bogatym doświadczeniem sprawiają, że nasi klienci są usatysfakcjonowani współpracą z nami i zwracają się o nią wielokrotnie.

+

ELASTYCZNOŚĆ

Do potrzeb i wymagań każdego z naszych Klientów podchodzimy  w sposób zindywidualizowany, starając się w maksymalnym stopniu dostosować do nich nasz potencjał merytoryczny, badawczy oraz posiadane zasoby sprzętowe, deklarując równocześnie zdecydowanie i pełną gotowość pomocy w identyfikacji i ocenie rzeczywistego rozmiaru problemów, przed którymi stają nasi Klienci.

Laboratorium EKOLAB to zespół wysokokwalifikowanych specjalistów, w najwyższym stopniu zaangażowanych w wykonywaną przez siebie pracę oraz zainteresowanych wykonywaniem jej na coraz wyższym i bardziej profesjonalnym poziomie. Wyniki wykonywanych przez nas badań i pomiarów są rzetelne oraz poufne, co oznacza, że ich wyłącznym właścicielem, adresatem oraz dysponentem jest podmiot zamawiający badania.
.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Laboratorium EKOLAB.
Do potrzeb każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, w sposób maksymalny dostosowując do nich nasz potencjał merytoryczny, badawczy oraz posiadane zasoby sprzętowe.

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z laboratorium EKOLAB.
Do potrzeb każdego z naszych Klientów podchodzimy indywidualnie, w sposób maksymalny dostosowując do nich nasz potencjał merytoryczny, badawczy oraz posiadane zasoby sprzętowe
.